zsburesova

Další web používající WordPress

Zdroje informací o středních školách

Prvním předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací, které můžete získat:

 • V každoročně obnovovaných publikacích:
  • brožury o jednotlivých typech škol v Praze a okolí (Informace o SOŠ, SOU, gymnáziích), vydává – PPP, Ohradní, P-4
  • Atlas školství (cca od prosince je možné zapůjčit ve škole)
  • propagační letáky a brožury středních škol.
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:
  • navštivte nejméně dvě a více škol
  • připravte si otázky týkající se: přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, uplatnění absolventů, ……apod.
 • Návštěvou výstavy „SCHOLA PRAGENSIS„ – propagace pražských středních škol.
  • ve dnech 26. až 28. listopadu 2020 v Kongresovém centru Praha
 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí:

Síť škol, základní informace o středních školách v ČR, informace k problematice přijímacího řízení:

www.infoabsolvent.cz,   www.atlasskolstvi.cz,   www.stredniskoly.cz 

 • U výchovné poradkyně na ZŠ:

Konzultační hodiny: každou středu od 15:30 – 17 hod. Možné dohodnout i jiný termín.

Tel: 286 880 955 – linka 25, e-mail: hochova@zsburesova.cz

 • Při výběru povolání a SŠ je důležité zvážit poznatky a informace o žákovi/yni:

– schopnosti, zájmy, dovednosti

– dovednost a schopnost učit se

– studijní ambice a motivace ke studiu

– prospěch ve škole

– zdravotní stav.

    On-line testy k výběru budoucí kariéry: odkazy na www.zsburesova.cz –  v sekci Výchovné poradenství.