zsburesova

Další web používající WordPress

1. Číslo účtu Číslo účtu Školní jídelny:   35-6728270297/0100Variabilní symbol zůstává stejný u každého strávníka jako v minulém školním roce,
Nové kartičky na mléko Žáci obdrží nové plastové kartičky na mléko. Kartičku obdrží každý žák, pokud nebude chtít kartičku využívat,
Organizační a pedagogická komise žákovského parlamentu Organizační a pedagogická komise projednává záležitosti týkající se dění ve škole, zabývá se problematikou