Měsíční plán - březen 2020


2. pondělí

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

1. – 4. hodina

2. – 4. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Dopravní hřiště, teorie – 4. D

Dopravní hřiště, teorie – 4. B

Prevence – 7. A

Prevence – 9. A

Prevence - mapování vztahů – 8. B

Prevence - mapování vztahů – 8. C

Prevence - mapování vztahů – 8. A

3. úterý

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

1. – 2. hodina

.

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Dopravní hřiště, teorie – 4. C

Dopravní hřiště, teorie – 4. A

Prevence - mapování vztahů – 4. B

Vybíjená – ZŠ Dolákova – dívky – 4. a 5. třídy

Školení dentální hygieny – 5. A

Školení dentální hygieny – 5. B

Školení dentální hygieny – 5. C

Školení dentální hygieny – 5. D

Školení dentální hygieny – 4. C

4. středa

 

Vybíjená – ZŠ Dolákova – dívky i chlapci – 4. a 5. třídy

5. čtvrtek

1. – 2. hodina

3. – 4. Hodina

8.00 – 13.00

Prevence - mapování vztahů – 4. A

Prevence - mapování vztahů – 4. D

Vybíjená – ZŠ Dolákova – dívky – 6. Třídy

Výlet do Kladna – 1. B

6. pátek

.

2. – 4. hodina

Vybíjená – ZŠ Dolákova – chlapci – 6. třídy

Prevence – 5. D

9. pondělí

 

 

10. úterý

2. – 5. hodina

3. – 5. hodina

8.00 – 11.40

Prevence – 7. C

Prevence – 8. C

Vycházka do přírody – Vidoule – 1. D

11. středa

 

Volejbal – ZŠ Hovorčovická – 6. – 9. třídy

12. čtvrtek

8.00

8.15

Žákovské komise – 1. stupeň

Žákovské komise – 2. stupeň

13. pátek

3. – 6. hodina

3. – 4. hodina

Prevence - mapování vztahů – 6. třídy (rozpis bude upřesněn)

Prevence - mapování vztahů – 4. C

16. pondělí

4. – 6. hodina

Prevence - mapování vztahů – 8. A

17. úterý

2. – 5. hodina

1. – 3. hodina

8.00 – 16.00

Prevence - mapování vztahů – 7. B

Prevence - mapování vztahů – 9. B

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ŠKOLY

18. středa

8.00 – 16.00

17.30

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ŠKOLY

Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků

19. čtvrtek

 

 

20. pátek

 

 

23. pondělí

9.00

4. – 6. hodina

Hurá do opery – 4. B

Prevence – 9. C

24. úterý

9.00

Muzeum Policie ČR – Pohádkový semafor – 1. A, B, C, D

25. středa

10.55 – 12.35

1. – 4. hodina

8.00 – 12.35

Dopravní hřiště, teorie – 5. E

Prevence – 5. C

Turnaj v miniházené – školní liga – žáci 1. stupně

26. čtvrtek

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

Dopravní hřiště, teorie – 5. A

Dopravní hřiště, teorie – 5. D

27. pátek

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

3. – 6. hodina

1. – 6. hodina

2. – 5. hodina

Dopravní hřiště, teorie – 5. C

Dopravní hřiště, teorie – 5. B

Prevence – 6. A

Přednáška – Elektřina – 8. a 9. třídy (rozpis bude upřesněn)

Prevence – 4. B

NOC S ANDERSENEM – 1. i 2. stupeň

30. pondělí

9.00

1. – 4. hodina

Divadlo Reduta – Kouzelný les – 2. A, B, C, D

Prevence – 4. D

31. úterý

1. – 2. + 4. – 5. hodina

Prevence – 4. A