Doporučujeme rodičům, kteří přivážejí své děti ráno do školy vozem, aby - pokud je to možné - v pondělí 21. 5. v době od cca 7.15 do cca 9.00 zvolili jiný způsob dopravy. Pokud nemají jinou možnost - upozorňujeme na potřebu zvýšené opatrnosti a trpělivosti při vjezdu a pohybu jejich vozidla při vjezdu a pohybu jejich vozidla v areálu školy - budou odtud odjíždět autobusy s dětmi na školu v přírodě.

Děkujeme za pochopení.

Ivo Mlejnecký, řed. školy