Upozorňujeme, že dotazy na konání či nekonání externích kroužků musí rodiče směřovat na jejich poskytovatele. Prostory v budově školy, které kroužky využívají, v případě konání kroužku škola zpřístupní. Poskytovatel kroužku a rodiče si však musí předem dohodnout způsob předání dítěte, v den stávky toto škola (družina) nemůže zajistit. Za dítě po celou dobu pobytu v budově školy bude rodičům zodpovídat poskytovatel externího kroužku.

Ivo Mlejnecký, řed. školy