Informace k aktuální situaci

v přijímání žáků ke školní docházce v ZŠ Burešova

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

kapacita naší školy 1000 žáků je v současnosti zaplněna 984 žáky. Máme tedy 16 volných míst a předpokládáme, že s koncem školního roku odejde 73 žáků 9. tříd, tj. od září máme „jistých“ 89 volných míst. Vedle toho očekáváme, že bude úspěšných cca 11 až 20 žáků při přechodech z 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia. Jsme však také povinni udržovat si „přiměřenou rezervu“ pro žáky všech ročníků, kteří by se případně přistěhovali do spádové oblasti, a kterým jsme povinni kdykoliv umožnit přestup na naši školu.

K zápisu do ZŠ Burešova jste k dnešnímu dni (17. 4. 2020) přivedli celkem 155 dětí. Z uvedeného počtu 117 dětí splňuje kritérium I. (trvalé bydliště ve spádové oblasti), 9 dětí splňuje kritérium II. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází), 17 dětí splňuje kritérium III. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a bez sourozence, který by už do ZŠ Burešova docházel), 4 děti splňují kritérium IV. (trvalé bydliště mimo Prahu 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází) a 8 dětí splňuje kritérium V. (všichni mimo Prahu 8, bez sourozence v ZŠ Burešova). Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do čtyř tříd, které můžeme otevřít, můžeme z kapacitních důvodů přijmout maximálně 100 dětí (viz výše uvedené výpočty). Budeme proto muset některé zájemce odmítnout z kapacitních důvodů.

Ty z vás, kde přijetí není rovnou zaručené (bydlištěm ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě několik dní až týdnů měnit a upřesňovat. Z uvedených 155 dětí u zápisu již u 11 podali rodiče žádost o odklad školní docházky a vedle toho ještě dalších několik rodičů avizovalo, že žádost o odklad školní docházky zvažuje. Několik dětí pravděpodobně nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme i jiná škola. A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat.

Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

Vzhledem k výše uvedenému mohu v tuto chvíli garantovat pouze to, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti – přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I.) a budeme losovat* mezi zájemci z Prahy 8, kteří už u nás mají sourozence (kritérium II.).

Pro dětí z Prahy 8 mimo naši spádovou oblast, kteří u nás nemají sourozence (kritérium III.), s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás mají sourozence (kritérium IV.) a pro ostatní – s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.) s největší pravděpodobností volné místo letos v naší škole nebude.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam přijatých (jejich registračních čísel) bude zveřejněn na WWW.zsburesova.cz. a u vchodu do školy (poprvé někdy k večeru dne 20. 4. 2020).

*Losování mezi žáky v kritériu, ve kterém můžeme některé přijmout a jiné z kapacitních důvodů ne (kritérium II.), se uskuteční 22. 4. 2020 v 17:00 ve sborovně školy. Z karanténních důvodů bude letos veřejnosti nepřístupné. Přesné počty losovaných budou dle aktuální situace stanoveny v den losování.

Možnost nahlédnout do spisu bude 23. 4., pro ty, kteří vědí, že budou přijati či jim bude odsouhlasen odklad školní docházky, využití moc smysl nemá.

Děkuji za pochopení

17. 4. 2020

Ivo Mlejnecký, ředitel školy