Stejně jako letos bude i ve školním roce 2015/2016 od září probíhat pro zájemce konverzační kurz s rodilým mluvčím zajišťovaný vzdělávací agenturou Wattsenglish.

Kurz bude probíhat v pátek, kdy v družině nejsou kroužky a

časově bude navazovat na vyučování jednotlivých skupin.

  1. a 2. ročník 11.50 hodin, cena 3 200,- kč za rok.

(WOW materiály)

3. a 4. ročník 12.45 hodin cena 2 900 Kč za rok

5., 6., 7., 8., 9. ročník 14.00 hodin cena 2 900 Kč za rok

Přihlášky budou k dispozici ve škole na začátku školního roku.